Oferta

Kadry i płace

- Prowadzenie ewidencji

- Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- Wsparcie przy rejestracji

- Rozliczenia roczne (PIT)

- Pomoc w sporządzaniu dokumentów

- Obsługa płac

- Obsługa kadr

- Obsługa rozliczeń (ZUS, US, GUS, PFRON, SODiR)

- Audyty akt osobowych / płacowych

- Doractwo w zakresie zatrudniania / zwalniania (analizy przypadków)

Biuro rachunkowe

Cudzoziemcy

- Legalizacja pobytu

- Legalizacja pracy

- Audyt w zakresie zatrudniania cudzoziemców

- Doractwo w zakresie zatrudniania

- Rekrutacja

- Udostępnianie pracowników

- Rozliczenia wynagrodzeń

- Koordynacja zatrudnienia

Agencja pracy tymczasowej